Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ГОРЕЩО

latest

Нотариус Надежда Атанасова Маркова № 409 - град Бургас

Нотариус Надежда Маркова изповядва сделки с недвижими имоти  , както следва:   - нотариален акт за  продажба на недвижим имот; - нотариален ...

Нотариус Надежда Маркова изповядва сделки с недвижими имоти , както следва:
 - нотариален акт за  продажба на недвижим имот;- нотариален акт за  дарение на недвижим имот;- нотариален акт за  замяна на недвижими имоти;- нотариален акт за прехвърляне на  недвижим имот срещу задължение за   издръжка и гледане;- нотариален акт за  учредяване право на строеж или друго вещно право или сервитут върху недвижим имот;- нотариален акт за удостоверяване на право на собственост върху имот;- нотариален акт за учредяване на право на ползване  върху недвижим имот;- нотариален акт за доброволна делба  на недвижим имот;-нотариален акт за учредяване на договорна ипотека; -молба – съгласие за заличаване на договорна ипотека;-молба за учредяване на законна ипотека;-молба –съгласие за заличаване на законна ипотека. 
Естествено, друг тип услуги, касаещи прехвърляне на движимо имущесто, като прехвърляне на мотоциклети, автомобили, камиони, лодки и други.

В случай, че се нуждаете от следните нотариални услуги, т.е. от нотариус в Бургас, който да състави и завери следните документи:
– Съставяне и подписване на нотариални актове за различни видове сделки с недвижими имоти.
– Удостоверяване на подписи, дата и съдържание на представени пред него от страните документи.
– Удостоверява верността на преписи от документи
– Обявяване на саморъчни завещания.
– Приемане за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа.
– Други специфични нотариални услуги.
то тогава Нотариус Маркова е правилното решение! 
Заявете час още днес, използвайки сайта на нотариуса, кликайки по-горе върху препратката, или пък позвънете на телефонът, който е: 056 841 444 и потърсете подробности, както и информация за таксата и други актулани неща, свързани с предстоящата Ви сделка.
Естествено, можете да посетите и офисът на кантората, който се намира на адрес град Бургас, ул. Цар Симеон I-ви, 71, ет.1.

No comments