Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ГОРЕЩО

latest

Енергията на вятъра като източник на енергия

  Вятърът представлява движещи се въздушни маси, които притежават скорост и направление.   Към главните фактори, определящи възможностите за...

 Вятърът представлява движещи се въздушни маси, които притежават скорост и направление. Към главните фактори, определящи възможностите за използване енергията на вятъра, се отнасят метеорологичните условия, методите за преобразуване на кинетичната енергия на вятъра в електрическа, използването й в общата система на енергоснабдяването и икономическата ефективност.

Вятърът и енергията произвеждана от него се оказват привлекателни поради няколко причини – има го в изобилие, евтин е, практически неизтощим източник на енергия, не води до замърсяване и до климатични аномалии. Накратко притежава качества, с които нито един от традиционните енергийни източници за производство на електричество не може да се похвали. В България съществува потенциал за изграждане ветрови ферми в крайбрежната ни ивица и в места над 1000 метра. Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от прилагането на нови технически решения.
На територията на община Белица са идентифицирани два подходящи терена за изграждане на ветрогенератори. И двата терена се намират на надморска височина над 1000 м, скоростта на вятъра е подходяща и са достъпни за транспортиране и монтаж на машините. Първият терен се намира на около 20 км от град Белица, в близост до път Долно Краище – Лютово, на 4 км от с. Лютово. Вторият е на 1 км от град Белица.
„Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.“

No comments